چهارراه شهید بهشتی / مجتمع تجاری خدماتی ایپک / طبقه اول اداری / واحد 227

تور وان

شماره تماس :

3 - 8581 337 0413

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

آبگرم قره سو

 

آبگرم قره سو آبی با ۴۴ درجه سانتیگراد دماغربی ترین چشمه آب گرم سرعین و در جنب آبگرم ساری سو قرار گرفته است. این چشمه دارای جریانی دایمی و متغیر با فصول و به صورت جوشان در سطح زمین است. رنگ آبگرم قره سو بیرنگ و مزه ای شبیه گس دارد.یکی از آبهای مورد استفاده برای تسکین دردهای روماتیسمی و نیز آرامش دهنده اعصاب و روان می باشد.

خواص درمانی:

آب این چشمه برای آرامش اعصاب و همچنین تسکین دردهای روماتیسمی مفید و سودمند است.

 

Head Lines3

 

آبگرم قره سو