چهارراه شهید بهشتی / مجتمع تجاری خدماتی ایپک / طبقه اول اداری / واحد 227

تور وان

شماره تماس :

3 - 8581 337 0413

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

کبابی حاجی بیوک

 

کباب های اردبیل در کل ایران معروف هستند. کبابی حاجی بیوک در اردبیل یکی از معروفترین کبابی هاست. اگر می خواهیدکباب خوب و باکیفیت بخورید،بهتر است به خود اردبیلی ها اعتماد کنید و سری به این کبابی بزنید.

 

کبابی حاجی بیوک