تور وان

  • تور وان،تبریز،خیابان ارتش جنوبی، ابتدای پاستور جدید
  • 04135531162
  • 09903806607
  • info@ststour.com

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

حلوای سیاه

 

 

یکی از معرو فترین سوغاتی های اردبیل که از جوانه ی گندم، کره ی حیوانی، شیره عسل و پودر پسته و چیزهای دیگر تهیه می شود و خیلی مقوی است. این حلوا چون گرمی است، اکثراً آن را در زمستان ها می خورند.