تور وان

جنگل فندقلو

 

 

شنیده اید  میگویند زیبایی نفسگیر؟ بله زیبایی جنگل فندقلو نفسگیر است. در این جنگل هم درخت فندق هست، هم سیب وحشی، ازگیل، تمشک، توت فرنگی، گوجه سبز و به یک استخر آب گرم به اسم مشه سویی در دل جنگل هست که آبش خاصیت درمانی دارد و خیلیها به هوای آن چند روزی را در جنگل چادر میزنند و میمانند. شما ممکن است در این جنگل سمور، قرقاول، عقاب طلایی و مارال هم ببینید. طبیعت بکر به این می گویند.

 

 

Head Lines3

 

 

 

کبابی حاجی بیوک