تور وان

آبگرم قره سو

 

آبگرم قره سو آبی با ۴۴ درجه سانتیگراد دماغربی ترین چشمه آب گرم سرعین و در جنب آبگرم ساری سو قرار گرفته است. این چشمه دارای جریانی دایمی و متغیر با فصول و به صورت جوشان در سطح زمین است. رنگ آبگرم قره سو بیرنگ و مزه ای شبیه گس دارد.یکی از آبهای مورد استفاده برای تسکین دردهای روماتیسمی و نیز آرامش دهنده اعصاب و روان می باشد.

خواص درمانی:

آب این چشمه برای آرامش اعصاب و همچنین تسکین دردهای روماتیسمی مفید و سودمند است.

 

Head Lines3

 

آبگرم قره سو