تور وان

آبگرم ژنرال

آبگرم ژنرال در شمال شهر سرعین قرار گرفته وبخشی ازمجتمع هتل آپارتمان سپید سرعین به حساب می آید. این آبگرم از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل شده است. مزه آب کمی ترش و بیرنگ است. برای تسکین دردهای عضلانی و رفع روماتیسم استفاده می شود. دمایی در حدود ۴۳ درجه سانتی گراد دارد. گفته می شود، در جنگ جهانی اول که آذربایجان توسط روس ها اشغال شده بوده، یک ژنرال روسی برای تسکین جراحات خود از این آب گرم استفاده کرده و به همین دلیل این آبگرم، ژنرال نام گرفته است.

خواص درمانی :

ترکیبات موجود در آب این آبگرم برای بهبود درهای عضلانی و روماتیسمی می تواند موثر می باشد.

 

Head Lines3

 

general