تور وان

عسل طبیعی

 

 

مهمترین سوغات اردبیل و سرعین عسل طبیعی است که در کل ایران شناخته شده و محبوب است. مطمئن باشید بعداز چشیدن طعم عسل طبیعی دیگر به عسلهای مصنوعی رضایت نمی دهید.