تور وان

شماره تماس :

3 - 8581 337 0413

 

 

پارک مفاخر

پارک مفاخر باکو آرامگاه بزرگان و مفاخر و مشاهیر آذربایجان است. این مکان به دلیل سرسبزی و زیبایی اش لقب پارک مفاخر را به خود گرفته است . این پارک، در واقع گورستانی عمومی و یادبودی است که  شامل آرامگاه های  بزرگان و مفاخری چون حیدر علی‌اف، ابوالفضل ایلچی بیگ، رشید بهبوداف و شوکت علی‌اکبروا است.

حدود 242 آرامگاه در این پارک وجود دارد. 

mafakher

 mafakher1

 mafakher2mafakher3