تور وان

  • تور وان،تبریز،خیابان ارتش جنوبی، ابتدای پاستور جدید
  • 04135531162
  • 09903806607
  • info@ststour.com

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

مراکز اطلاع رسانی گردشگری

مرکز اطلاع رسانی گردشگری اول

آدرس:میدان ساعت،پشت عمارت شهرداری،کوچه مقصودیه،خانه حیدر زاده

شماره تماس: 04135537010-04135546040

شماره فکس: 04132671717

مرکز اطلاع رسانی1

مرکز اطلاع رسانی گردشگری دوم

آدرس: فرودگاه بین المللی تبریز،شمال غرب شهر تبریز

شماره تماس:04132671717

مرکز اطلاع رسانی 2

 

tabriz tour