تور وان

تور نوروزی سواحل مدیترانه از تبریز ویژه 29 اسفند

کودک 2 الی 12 سال هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق دو تخته منطقه درجه هتل هــتـــل
1,900,000  2,900,000  2,500,000 کمر  *5 ALL PALMET RESORT KIRIS 
1,900,000  3,200,000  2,600,000 بلک  *5 ALL MAYA BELEK 
1,900,000  3,100,000  2,700,000  کمر  *5 ALL TRANSATLANTIK 
1,900,000  3,200,000  2,700,000 سیده  *5 ALL SEA PLANT WORLD 
 1,900,000 3,400,000  2,800,000  آلانیا  *5 UALL UTOPIA WORLD 
 - 3,600,000  2,900,000  لارا  *5 UALL CLUB HOTEL SERA (Club Room)
 1,900,000 3,600,000  2,950,000  لارا  *5 UALL WIND OF LARA 
 1,900,000 3,800,000  3,000,000  بلک *5 UALL BELCONTI 
 1,900,000 3,600,000  3,000,000  کمر  *5 UALL CRYSTAL DELUX 
(6تا12)  2,500,000  3,800,000  3,000,000  لارا  *5 UALL CLUB HOTEL SERA ( Elegance Room) 
1,900,000 3,700,000  3,100,000   بلک *5 UALL IC SANTAI 
1,900,000 4,400,000  3,500,000  لارا  *5 UALL IC GREEN PALACE 
(9تا12) 3,100,00  4,700,000  3,500,000  لارا  *5 UALL CONCORD DELUX 
1,900,000  4,600,000  3,600,000  لارا  *5 UALL IC GREEN PALACE (Sea View) 
1,900,000  4,700,00  3,700,000  سیده  *5 UALL SUENO BEACH SIDE 
1,900,000  5,100,000  3,950,000  لارا  *5 UALL BARUT LARA 
1,900,000  5,500,000  4,000,000  آنتالیا  *5 UALL RIXOS DOWNTOWN 
1,900,000  5,700,000  4,100,000  آنتالیا  *5 UALL  RIXOS DOWNTOWN (Sea View)
1,900,000  5,300,000  4,100,000  بلک  *5 UALL SUENO GOLF 
1,900,000  5,900,000  4,300,000  کمر  *5 UALL RIXOS SUNGATE 
1,900,000  5,800,000  4,400,00  بلک  *5 UALL KAYA PLAZZO 
(9تا12)  3,700,00  5,700,000  4,400,00  لارا *5 UALL ROYAL SEGINUS 
 (9تا12) 3,700,00 5,700,000  4,400,00  لارا  *5 UALL ROYAL HOLIDAY PALACE 
 1,900,000 5,900,000   4,500,000 بلک  *5 UALL SUENO DELUX 
3,400,00  6,300,000  4,800,000  لارا  *5 UALL  DELPHIN IMPERIAL
1,900,000  7,500,000  5,600,000  بلک  *5 UALL RIXOS PREMIUM 
1,900,000 8,000,000  5,900,000  بلک  *5 UALL RIXOS WORLD LAND OF LEGENDS 
1,900,000 11,000,000  6,900,000  بلک  *5 UALL REGNUM CARYA GOLF