تور وان

 

 نام هتل نوع اتاق  شب و 3 روز   3شب و 4روز  4شب و 5 روز

 لاله

*4

2تخت  390/000  500/000   615/000
 3تخت 375/000   490/000  605/000
4تخت   355/000  470/000  585/000

ارشاد

*3تاپ 

2تخت  400/000  520/000  640/000
 3تخت 340/000   440/000  540/000
 4تخت 315/000   395/000  480/000
5تخت 360/000   465/000  570/000

 اترک

*3

2تخت 380/000   500/000  620/000
 3تخت  330/000  410/000  530/000
 4تخت  300/000 360/000 450/000 

 علی

*3

2تخت  330/000 410/000 490/000 
 3تخت  320/000 400/000 480/000
 4تخت 300/000  380/000  460/000

 

توضیحات:

اتاق های سه تخته و چهار تخته هتل ارشاد 2تخت+سرویس اضافه می باشد

قیمت های پکیج ها بدون بلیط برای هر نفر به تومان می باشد.