تور وان

ائل گلی تبریز

در فاصله 7 کیلومتری جنوب شرقی تبریز در استان، تفرجگاه ائل گلی تبریز قرار گرفته است. شاه گولی در زبان ترکی اصل به معنی «استخر شاه» می باشد که بنایی زیبا در بین استخری بزرگ همانند جزیره ای کوچک واقع شده است و منظره ای بسیار زیبا را داراست. ساخت اولیه بنای این استخر را به زمان پادشاهان آق قویونلو و توسعه آن را به دوران صفویه نسبت داده و ساخت آن بعد ها به شکل استراحتگاه شاهی و زیبا به دستور قهرمان میرزا، هنگام حکومت در تبریز صورت گرفت که برای تعمیر اساسی این استخر 200×200 متری همت کرد و تصمیم گرفت که این بنا را استراحتگاه ییلاقی خود قرار دهد؛ ولی در نیمه ی کار درگذشت و فرزندان او این اتفاق را بد پنداشتند و عمارت متروک ماند و از آن به بعد، استخر شاه برای ذخیره کردن آب جهت آبیاری مزارع و باغ های شهر در تابستان ها مورد استفاده قرار می گرفت. به هر حال این عمارت بارها و بارها مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت تا اینکه در تاریخ 1309 به مالکیت شهرداری تبریز در آمد و مورد بازسازی قرار گرفت و با ساخت بنایی جدید در محل عمارت مخروب قدیمی در وسط استخر همت گماشت. بعدها، در سال 1367 با زیباسازی اطراف آن با فضای سبز و با امکانات تفریحی وسرگرمی به یک مجموعه پر رفت و آمد و شلوغ در آمده که هر مسافری به شهر تبریز را برای یکبار هم که هست به سوی خود می کشد.

 

Head Lines3

 

ائل گلی

ائل گلی

tabriz tour