تور وان

سفالگری

 

سفال تبریز

سفال تبریز

 هنر سفالگری تبریز با نوع خاک مخصوص آذربایجان، هنری متفاوت و چشمگیر است.هنرمندان سفالگیر تبریزی ظروف مصرفی و تزیینی را خلق می کنند که نمونه های بارز آن را در موزه سفال تبریز می توان مشاهده کرد.

tabriz tour