تور وان

ورنی بافی

 

ورنی بافی تبریز

اهالی آذربایجان نوعی زیرانداز استفاده می کنند که محصول دستان هنرمند زنان عشایر اهر و ارسباران است. ورنی ها بر روی دارهای چوبی و فلزی  از جنس پشم تازه، تمام ابریشم و یا پشم کهنه با طرح های ذهنی و رنگ های گیاهی یا شیمیایی بافته می شوند.برخی از این ورنی های زیبا به اروپا و کشورهای آمریکایی صادر می شود.

tabriz tour