تور وان

مساجد و زیارتگاه ها

از جهانگردان و جغرافی دانان ایرانی و خارجی چنین بر می آید که در این شهر در دوران های مختلف به تفاوت بیش از یک صد و پنجاه تا سیصد و بیست باب مسجد وجود داشته است. گذشته از مساجدی که در اثر بلایای طبیعی از جمله زلزله در تبریز از بین رفته است اکنون مساجد زیادی در این شهر پابرجاست و در حال حاضر حدود دویست باب مسجد در تبریز وجود دارد.

مسجد جامع علیشاه(ارک)

مسجد استاد شاگرد

مسجد اسماعیل خاله اوغلی

مسجد امام جمعه

مسجد ثقه الاسلام

مسجد جامع

مسجد کبود(جهانشاه)

مسجد حاج صفرعلی

مسجد حجه الاسلام

مسجد حسن پادشاه

مسجد خزینه

مسجد دال ذال

مسجد سیدالمحققین

مسجد شاهزاده

مسجد شاه طهماسب

مسجد صادقیه

مسجد ملاباشی

مسجد میرزاصادق آقا

مسجد مهدی قاری

مسجد ظهیریه

مسجد کاظمیه

مسجد مجتهد

مسجد مقبره

زیارتگاه ها و مقابر تبریز

امامزاده جمال

امامزاده دال و ذال

امامزاده علی بن زید

بقعه سید ابراهیم

بقعه سید حمزه

بقعه سید عبدالله

بقعه صاحب الامر