تور وان

تاریخچه تبریز

 

مساله قدمت تبریز یکی از ابهامات تاریخ است.این سوال همیشه در ذهن نویسندگان ، محققان وعلاقه مندان مسایل تاریخی بوده که آیا تبریز کنونی یکی از شهرهای قدیم آذربایجان است یا نه؟

در مورد قدمت و اسم و تاریخ تبریز اکثر نویسندگان نظر مشابهی دارند و این شهر را چندان قدیمی نمی دانند و ما نیز نمی توانیم به راحتی قبول کنیم که شهر تبریز قدیمی ترین شهر آذربایجان باشد.باید اعتراف کنیم که نه تنها قبل از اسلام و آمدن عرب ها به آذربایجان که سال ها بعد از ورود اسلام به این دیار هم بر وجود چنین شهری دلیل قانع کننده نداریم، مگر این که به حکم اشاراتی که در دست است و نخواهیم از آنها اغماض کنیم لاجرم بپذیریم که در روزگاران بسیار قدیم در خاک آذربایجان شهری به نام تبریز بوده و سپس به مرور زمان و بر اثر حوادث و ویرانی ها نا پدید گشته و تاریخ آن به ما نرسیده است.آنگاه قلعه یا قریه بسیار کوچک و گمنامی از آن به جای مانده و بعدها شهری به جای آن بنا کرده اند و یا همان را آباد ساخته و کم کم مردم جمع شده تا این که به صورت شهری در آمده است و آن نیز همان شهری است که اکنون مورد بحث ماست.

"کسروی تنها کسی است که از تبریز به عنوان یکی از شهرهای قدیمی جهان یاد می کند و حتی تاریخ ساختمان آن را قبل از آمدن آریایی ها به ایران می داند"