تور وان

آجیلی تواضع

آجيل و خشکبار فروشي تواضع توسط شادروان حاج علي يوسفپور فعاليت خود را بيش از يک قرن پيش ، در شهر تبريز آغاز نمود. ايشان در سال 1305 هجري شمسي نام تواضع را، شهرت کسبي خود انتخاب کردند و محصولات آجيل و خشکبار را در کنار هم گردآوري و مغازه اي به مفهوم آجيل و خشکبار فروشي را داير نمودند که از آن زمان تا کنون اين نام توانسته است سهم به سزايي در توليد و توزيع خشکبار عهده دار باشد.دريافت سه مدال کيفيت برتر محصولات از وزارت کشاورزي ،از افتخارات ثبت شده خشکبار تواضع مي باشد. طيف وسيع مشتريان داخلي و خارجي ،مبين عملکرد مثبت و رو به رشد خشکبار تواضع بوده و نشان رضايت در چهره مشتريان ، بيانگر مرغوبيت محصولات و کيفيت توليدات اين مجموعه مي باشد.

آدرس فروشگاه : تبريز - وليعصر - فلکه بزرگ - ضلع شمال شرقي

تلفن تماس : 33307699 041

 tabriz tour