ستاره شرق آذرگشت

WhatsApp_Image_2021-05-03_at_15.49.09-removebg-preview.png
5/5 - (1 امتیاز)

بیش از یک ماه از سفرم می گذرد و من تعجب می کنم که اصلا تغییر کرده ام. مطمئناً تجربیاتی که داشته ام و چیزهایی که دیده ام تا حدودی به من شکل داده است.

  کالیفرنیا

  خیابان اول
  اروپا
  ایران

  لندن

  خیابان اول
  اروپا
  ایران