تور وان

  • تور وان،تبریز،خیابان ارتش جنوبی، ابتدای پاستور جدید
  • 04135531162
  • 09903806607
  • info@ststour.com

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

کبابی حاجی بیوک

 

کباب های اردبیل در کل ایران معروف هستند. کبابی حاجی بیوک در اردبیل یکی از معروفترین کبابی هاست. اگر می خواهیدکباب خوب و باکیفیت بخورید،بهتر است به خود اردبیلی ها اعتماد کنید و سری به این کبابی بزنید.

 

کبابی حاجی بیوک