چهارراه شهید بهشتی / مجتمع تجاری خدماتی ایپک / طبقه اول اداری / واحد 227

تور وان

شماره تماس :

3 - 8581 337 0413

آش دوغ

 

 

در شهرهای دیگر برای خوردن آش دوغ سر و دست می شکنند. بهترین آش دوغ را دراردبیل و سرعین بخورید. در گردنه ی حیران و جاهای دیدنی دیگر اردبیل، می توانیداز محلی ها آش دوغ بخرید و نوش جان کنید.