تور وان

  • تور وان،تبریز،خیابان ارتش جنوبی، ابتدای پاستور جدید
  • 04135531162
  • 09903806607
  • info@ststour.com

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

آش دوغ

 

 

در شهرهای دیگر برای خوردن آش دوغ سر و دست می شکنند. بهترین آش دوغ را دراردبیل و سرعین بخورید. در گردنه ی حیران و جاهای دیدنی دیگر اردبیل، می توانیداز محلی ها آش دوغ بخرید و نوش جان کنید.