تور وان

  • تور وان،تبریز،خیابان ارتش جنوبی، ابتدای پاستور جدید
  • 04135531162
  • 09903806607
  • info@ststour.com

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

سفالگری

 

سفال تبریز

سفال تبریز

 هنر سفالگری تبریز با نوع خاک مخصوص آذربایجان، هنری متفاوت و چشمگیر است.هنرمندان سفالگیر تبریزی ظروف مصرفی و تزیینی را خلق می کنند که نمونه های بارز آن را در موزه سفال تبریز می توان مشاهده کرد.

tabriz tour